-- free delivery --

For all orders over $300

Zwrot konsumencki - Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj. M-Point Spółka z ograniczoną odpowiedzialności o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego oświadczenia - pismo wysłane razem z towarem lub osobno pocztą wraz z informacją na adres e-mail: zamowienia@mpoint.pl.

Wzór formularza zwrotu konsumenckiego dostępny jest do pobrania w internecie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:

  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu koszty towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem, na wskazany przez Państwa numer rachunku bankowego. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zakupionego towaru.

Procedura zwrotu


Proszę odesłać nam produkt na adres podany poniżej- nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


„Zwrot Konsumencki Towaru

M-Point Spółka z o.o.

ul. Elizy Orzeszkowej 2e/3

41-103 Siemianowice Śląskie

Prosimy pamiętać o tym, że:

  • przed wysyłką należy zabezpieczyć zwracany produkt przed uszkodzeniem,
  • nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
  • produkty powinny być w stanie niezmienionym od zakupionych.
  • w rozumieniu ustawy produkty mają nadawać się do dalszej odsprzedaży jako produkty nowe.